item1

Het Belgisch rakettendossier, 1979-1984

Nooit stond de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in België, sinds de jaren 1950 la grande muette in het Belgisch defensiebeleid, prominenter in de schijnwerpers dan in het rakettendossier dat de Belgische geesten in de jaren 1979-1985 beroerde. Dat was het gevolg van het Navo-dubbelbesluit van 12 december 1979 om in vijf Europese staten tegelijk nieuwe Amerikaanse raketsystemen op te stellen – 108 Pershing II-ballistische raketten en 464 GLCM-kruisraketten – en onderhandelingen met de USSR op te starten om die opstelling weer ongedaan te maken. Voor één keer was België de sleutel van een Europees-Amerikaans dilemma.

Uit dit chronologisch overzicht van standpunten en activiteiten met betrekking tot de mogelijk opstelling van Amerikaanse kruisraketten op Belgische bodem – de eerste wapens waarmee de Verenigde Staten ook vanop Belgische bodem rechtstreeks de Sovjet-Unie kunnen treffen – blijkt de omvang van dit rakettendossier. Het chronologisch verhaal, zowel gouvernementeel als niet-gouvernementeel, van de vele kleine stappen die uiteindelijk het Belgische standpunt ter zake vorm gaven.

De standpunten en activiteiten die in dit dossier worden samengebracht, hebben zowel betrekking op het regeringsbeleid – zoals dat o.m. door de premier, door de minister van Landsverdediging of door de minister van Buitenlandse Zaken voor Kamer en Senaat wordt verduidelijkt – als op het optreden van niet-gouvernementele organisaties, ervan uitgaand dat deze laatsten de democratische besluitvorming al evenzeer bepalen als diegene die hiervoor de formele verantwoordelijkheid dragen. Wel worden hier alleen die standpunten en activiteiten weerhouden die betrekking hebben tot het Belgisch rakettendossier in de strikte zin van het woord, met uitzondering voor die internationale ontwikkelingen die onontbeerlijk zijn om het Belgisch rakettendossier zinvol te kunnen duiden en correct te kunnen interpreteren.

IPIS-dossier, 1985

Dit boek is uitverkocht.

< Terug naar rubriek Oorlog & Vrede

© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT

Omvang 128 blzn