heirmanmark

© Tim Dirven

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT

1973-1982. Hoofdredacteur van Pax Christi Vlaanderen, de Vlaamse sectie van de katholieke vredesbeweging, opgericht in 1973 onder impuls van Etienne De Jonghe.

1975. Kandidaat in de morele en religieuze wetenschappen aan de KU Leuven (Faculteit der Godgeleerdheid).

1976-1989. Deeltijdse redactiesecretaris van Christene School, in Brussel (onderwijsvakbond COV, aangesloten bij het ACV). Actief in het Wereldvakverbond van Onderwijspersoneel WVOP en de Union mondiale des enseignants catholiques UMEC.

1977. 1 oktober. Trouwt Hermina Rumbaut, een Anderlechtse juriste, de moeder van zijn dochters Elke (1980) en Anneleen (1983). Ze wonen vier jaar in het Leuvense.

1978. Publiceert zijn eerste boek, Wapens groeien niet aan bomen (Zele, DAP-Reinaert), opgedragen aan kardinaal Alfrink, aftredend internationaal voorzitter van Pax Christi.

1978-1982. Hoofdredacteur van Pax Christi Vlaanderen en Pax Christi Internationaal, met hoofdzetel in Antwerpen. Voor Pax Christi verhuist hij in 1981 naar het Antwerpse.

1980-1989. Mede-oprichter en directeur van de Internationale vredesinformatiedienst IPIS (International Peace Information Service) in Antwerpen.

1989-1990. Redacteur van het missionaire Vlaamse maandblad Wereldwijd. Reportagereizen naar Burundi (1989) en Congo (1990).

1991-1997. Hoofdredacteur van het persagentschap CIP (Centrum voor informatie aan de pers), opgericht door de Unie van Katholieke Dagbladen van België UKDB, in Antwerpen.

1998-1999. Kabinetsmedewerker en ghostwriter van Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid Wivina Demeester.

1999-2008. Adviseur en ghostwriter van de federale Eerste Minister Guy Verhofstadt (toespraken en geschriften in binnen- en buitenland).

2008. 21 maart. Koning Albert II verleent hem het burgerlijk ereteken van Officier in de Leopoldsorde, voorgedragen door de Eerste Minister.

2009-2013. Adviseur en ghostwriter van Guy Verhofstadt als fractieleider van de Europese liberalen en democraten in het Europees Parlement. Adviseerde Verhofstadt om de Europese Unie doorheen de financiële crisis te loodsen.

© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be