JaarSlaaf

Heirmans actieve leven valt in twee vrijwel gelijke helften uiteen. Van 1973 tot 1989 was hij actief in de katholieke Vlaamse en Europese vredesbeweging. Eerst in Pax Christi Vlaanderen, later in Pax Christi Internationaal, nog later in de Internationale Vredesinformatiedienst IPIS. Tot in 1989 in Europa ‘de vrede uitbrak’. De jaren 1989-1998 vormden een overgangsperiode. In 1998 kwam hij in politieke sferen terecht, eerst bij CVP-minister Wivina Demeester, in de jaren 1999-2008 bij VLD-premier Guy Verhofstadt. Later volgde hij Verhofstadt, als ghostwriter, naar het Europees Parlement.

1000 jaar slaaf. De vloek van Zwart-Afrika

De condor en de kolibrie. Oorlog en vrede in 2015

Napoleon. 200 jaar na Waterloo

Waterloo, 1815-1914. De Europese erfenis van Napoleon

Afrika in de vuurlijn. Van krijgsheren en grondstoffenkartels

Botsende Werelden. De rooms-romeinse strijd om tijd en eeuwigheid

Het Verloren Millennium. Naar de wortels van het Moderne Europa

De Waanzinnige Twintigste Eeuw. Oorlog en vrede van 1914 tot 1994

Het oog van de naald. De katholieke vredesbeweging in een stroomversnelling

Het onmogelijke evenwicht. De conventionele machtsverhoudingen in Europa

Het Belgisch rakettendossier, 1979-1984

Regionale conflicten en internationale spanningen in de Hoorn van Afrika

Overbewapening. Onderontwikkeling

Kernwapens voor het Europese strijdtoneel

Kernwapens. Wie? Wat? Waarom?

Wapens groeien niet aan bomen. Ontwapenen om te overleven

© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT