botsendewerelden

Botsende werelden. De rooms-romeinse strijd om tijd een eeuwigheid

In Botsende werelden legt Mark Heirman de fundamenten bloot die in het eerste millennium het aanschijn van Europa bepaalden, zoals de geboorte van het Europese christendom, de 'herinnering aan Rome', en de joodse, Griekse, Hellenistische, Keltische, Germaanse, Byzantijnse en islamitische impulsen die het eerste millennium doorkruisten.

‘Botsende werelden verdient dezelfde lof als Heirmans vroegere werken: het getuigt van belezenheid, feitenkennis en niet aflatend zoeken naar een synthese, het is meeslepend en helder geschreven. Heirman bundelt kwaliteiten die men zelden bij een en dezelfde auteur terugvindt.’ (Staf Nimmegeers in De Morgen, 2 januari 1997).

‘Historische kennis is geen overbodige luxe. Ze kan ons vrijwaren van doemdenken en defaitisme. Het is waar dat we het einde beleven van een bepaalde historische gestalte van het christendom, maar daarom niet het christendom zelf. Alleen moeten we openstaan voor het nieuwe dat, hoe geleidelijk ook, zich toch aandient. Wat we nodig hebben, is inzicht en vertrouwen. De lectuur van dit boek zal ons daar zeker bij helpen.’ (Jozef De Kesel in Kerkplein, januari 1998).

‘Botsende werelden is het laatste deel van Mark Heirmans trilogie over de wortels van het gedachtegoed dat de Europese cultuur heef geboetseerd. Botsende werelden vormt het sluitstuk van deze Europese cultuurgeschiedenis-in-omgekeerde-richting. Hierin graaft de auteur naar de diepste funderingen die in de eerste duizend jaar het gezicht van Europa hebben bepaald.’ (Guido Vanheeswijck in Streven, augustus 1997).

Uitgeverij Hadewijch, 1997

Dit boek is uitverkocht, maar nog verkrijgbaar bij de auteur.
De bestelknop opent een mailbericht aan de auteur.

< Terug naar rubriek Oorlog & Vrede

© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT
BESTEL

isbn 978 90 5240 388 5
Omvang 240 blzn