heirmanmark

Waterloo, 1815-1914. De Europese erfenis van Napoleon

Was Napoleon echt verslagen toen hij in 1815 bij Waterloo zijn laatste Europese veldslag leidde en die verloor? Op het eerste gezicht wel. De man werd in 1815 naar het verre eiland Sint-Helena verbannen, waar hij zes jaar later overleed. Maar de ideeën van Napoleon waren niet uitgeteld. Napoleon had zo veel veldslagen gewonnen dat zijn erfenis lang na hem bleef bestaan, tot vandaag de dag. Zonder Waterloo geen Nederlandse monarchie bijvoorbeeld en dus indirect ook geen België, maar ook geen sterk Pruisen of Rusland. Geen veroveraar liet zo veel sporen achter als Bonaparte: politiek, militair, sociaal, economisch, cultureel, religieus. Napoleon zelf had alles te danken aan de Verlichting en de Franse Revolutie. Maar zonder Napoleon zouden de ideeën van de Verlichting en de Franse Revolutie veel minder invloed hebben gehad op de eeuw die na hem volgde.

Geen boek over Napoleon zelf, wel over zijn politieke, sociale, culturele, economische, juridische en militaire nalatenschap als kind en exponent van de Franse Revolutie. Van alle veroveraars van het Europese millennium is er geen die in Europa – en ver daarbuiten – diepere sporen van verandering en vernieuwing trok. De man die naar eigen zeggen veertig veldslagen won maar er op de valreep één verloor, op 18 juni 1815 in Waterloo, in 2015 precies tweehonderd jaar geleden. Derhalve werd hij uiteindelijk verslagen maar kon niemand ooit zijn sporen weer uitwissen.

‘In dit boek leren we Napoleon beter kennen. We krijgen een mooi overzicht van zijn militaire carrière, ambities, talenten en gebreken. Boeiender nog is de levendige schets van de tijdsgeest, van de heersende ideologieën en botsende maatschappijopvattingen, van de internationale strategieën, van het immense belang van de politieke, administratieve en levensbeschouwelijke erfenis van Napoleon. Het is geen biografie van Napoleon. Het is de geschiedenis van zijn politieke optreden en van zijn impact in de geschiedenis. Die is, zonder discussie, immens groot. En de centrale boodschap van dit boek, het belang van Napoleon voor de invoering van een nieuw politiek bestel, is prima onderbouwd. De combinatie van historische feiten, cultuurfilosofische beschouwingen en een duidelijke stelling over de gevolgen van zijn optreden: dit maakt het boek van Mark Heirman origineel en heel interessant.’ (Jan Renders in Basis van 7 februari 2015).

‘Weinig gebeurtenissen hebben de geschiedenis meer getekend dan de Slag bij Waterloo in 1815. De neergang van Napoleon, de val van de man die zijn tijd wist te kleuren en die een historische icoon is gebleven. Dit boek nodigt de lezer uit om niet enkel kennis te maken met wat hij wist te verwezenlijken, maar ook met zijn ruimere context en voor de wijzigingen die hij doorvoerde en die toch kenmerkend bleven voor de verdere geschiedenis van Europa. Een bijzonder boeiend boek, waar we met plezier de geschiedenis even onder de aandacht namen.’ (Patrick Vandendaele, boek.be)

‘Wie aan Waterloo denkt, denkt hoogstwaarschijnlijk eerder aan wie daar verloor dan aan wie daar de overwinning behaalde. In 1815 werd Napoleon er definitief door de Britse en Pruisische troepen van Wellington en Blücher verslagen. In de vijfentwintig jaar ervoor, zo betoogt de Vlaamse cultuurfilosoof Mark Heirman in dit boek, had de keizer heel Europa op ongekende wijze dooreengeschud. In tien overzichtelijke hoofdstukken behandelt hij de Franse en Europese oorlogen tussen 1792 en 1815. Zijn prettige, verhalende schrijfstijl en de illustratieve schetsen spreken zeer tot de verbeelding van al wie geïnteresseerd is in de Europese geschiedenis. De bibliografie en het personenregister achterin maken het overzicht van deze historische episode compleet.’ (Dr. W.A. de Jong-Kumru, NBD Biblion, 24 december 2014).

Uitgeverij Houtekiet, 2014

< Terug naar rubriek Oorlog & Vrede

© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT
BESTEL

isbn 978 90 8924 305 8
Omvang 256 blzn | 19,99 euro
Lees hier een proefhoofdstuk