wapensgroeien

Wapens groeien niet aan bomen. Ontwapenen om te overleven

Hoeveel er ook gepubliceerd wordt over de problematiek van bewapening en ontwapening, toch bestaan er blijkbaar weinig vlot leesbare inleidingen die er in slagen een geïnteresseerd maar niet onderlegd publiek in dit probleemgebied binnen te leiden. Onderhavig boek voldoet wel aan deze vereiste. Het leidt de lezer verhalenderwijs rond in de problematiek van oorlog en vrede, in de wereld van slagvelden en soldaten, van burgers en strategen. Met daarbij ook een stuk evenwijdige geschiedenis, deze van vrede en ontwapening.

Aanleiding voor het schrijven van dit boek was een tiende speciale zitting van de Algemene Vergadering van VN over ontwapening, van 23 mei tot 1 juli 1978 in New York. Aansluitend bij de jaren zeventig, in 1969 door de Algemene Vergadering van de VN uitgeroepen tot het VN-ontwapeningsdecennium, maakt de auteur een eerste balans op van internationale pogingen om de bewapeningswedloop aan banden te leggen en wegen te zoeken – zowel voor regeringen als voor niet-gouvernementele organisaties - naar wapenbeheersing en ontwapening. Voor Europa staat de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking CVSE centraal, in 1975 afgerond met de slotakte van Helsinki en gangmaker van een eerste dooi in de gespannen verhoudingen tussen Oost en West.

Hoe moeizaam het ontwapeningsdebat ook verloopt en hoe ontmoedigend het verhaal van de naoorlogse ontwapeningspogingen ook is: er is geen andere weg, en er zit niets anders op. De wapentechnologie en de massa-vernietigingswapens hebben de militaire oplossing en het strikt-militaire veiligheidsmodel in een impasse gemaneuvreerd waar steeds meer en steeds betere wapens niets meer aan verhelpen. In een boutade gezegd: of de grote mogendheden de wereld nu twee of twaalf keer volledig kunnen vernietigen, doet niets meer ter zake. Nooit zal een van beide grootmachten een wapen kunnen ontwikkelen waarvoor geen tegenwapen kan ontwikkeld worden.

‘Mark Heirman heeft een zeer goed boek geschreven over alles wat met bewapening, wapenhandel en ontwapening te maken heeft.’ (H.R. in Mensen Onderweg, april 1979)

Uitgeverij DAP Reinaert, 1978

Dit boek is uitverkocht, maar nog verkrijgbaar bij de auteur.
De bestelknop opent een mailbericht aan de auteur.

< Terug naar rubriek Oorlog & Vrede

© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT

isbn 90 310 0411 1
Omvang 256 blzn
 

BESTEL