Overbewapening

Overbewapening. Onderontwikkeling

Is er geen direct verband tussen ontwapening en ontwikkeling, er is er alleszins een tussen overbewapening en onderontwikkeling. Een negatief en een positief verband. Een verband dat er is en een verband dat er moet komen. Want hoewel het in ontwapening en ontwikkeling gaat om eisen die op zichzelf staan, ziet het ernaar uit dat geen van beiden kan verwezenlijkt worden zonder de ander.

Dat is de centrale stelling van deze pocket, overvloedig geïllustreerd met verwijzingen naar de huidige wereldsituatie en de wereld waaraan we werken. Vooral bedoeld voor mensen uit de vredesbeweging, de ontwikkelingsbeweging, de mensenrechtenbeweging en de milieubeweging houdt dit verband een boodschap in voor wie ‘de tekenen des tijds’ verstaat, en ernaar handelt.

De vrede die hier centraal staat, is veel meer dan de afwezigheid van oorlog en geweld, en overstijgt zelfs het klassieke veiligheidsconcept in termen van internationale betrekkingen. Het vredesbegrip dat ons vanuit diverse tradities wordt aangereikt, heeft niet alleen met veiligheid te maken maar evenzeer met de manier waarop mensen en volkeren samenleven, en zich verhouden tot hun natuurlijke omgeving en hun uiteindelijke lotsbestemming. Dat ideaal van menselijk samenleven wordt onder meer uitgedrukt in als universeel geproclameerde rechten en vrijheden. De manier waarop mensen en volkeren deze rechten en vrijheden in praktijk brengen en zich situeren in hun natuurlijke en culturele omgeving blijkt het best uit het ontwikkelingsmodel dat in feite wordt gevolgd. Negatief vormen systematische schendingen van de rechten van mensen en volkeren en grove vormen van onderontwikkeling even grote bedreigingen voor de vrede als een mogelijk agressieve buurstaat of een uit de hand gelopen bewapeningswedloop.

IPIS-Dossier, 1982

Dit boek is uitverkocht.

< Terug naar rubriek Oorlog & Vrede

© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT

isbn 90 70316 16 1
Omvang 128 blzn