© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT

Oosterse dagen, Arabische nachten.
Politiek en religie in de geschiedenis van de islam

Mark Heirman peilt in Oosterse dagen, Arabische nachten naar de bewogen verhouding tussen religie en politiek in de Arabische en islamitische wereld, van de profeet Mohammed in de 7de eeuw tot Osama bin Laden. Dat levert vaak verrassende ontdekkingen op. Want een onveranderlijke monoliet is de moslimwereld nooit geweest. Dat geldt eveneens voor het christelijke Westen, en voor hun gemeenschappelijke voorouder het jodendom. Samen staan moslims en de christenen voor meer dan de helft van de wereldbevolking. Meer dan wie ook hebben hun 3,5 miljard volgelingen het lot van deze wereld in handen.

‘Het is een hachelijke onderneming veertien eeuwen geschiedenis van de islamitische wereld in verband met de verhouding van godsdienst en politiek samen te vatten. Toch slaagt de auteur er in de meeste gevallen in dat op een zeer lezenswaardige manier te doen en hij gaat expliciet en impliciet in tegen de one-liners die tegenwoordig veelal in verband hiermee gehanteerd worden. Oriana Fallaci’s pamflet noemt hij het meest anti-islamitische pamflet sinds de kruistochten. Hij verwijst daarbij naar veel in de bibliografie aangegeven literatuur. De toegankelijkheid wordt verhoogd door een uitgebreid register en een aantal bijlagen.’ (Prof.dr. Anton Wessels, Nederlandse Bibliotheek Dienst).

‘Dat de islamitische teksten en tradities een democratische ontwikkeling uitsluiten of de scheiding van kerk en staat verbieden, is onzin, zoals Heirman uitputtend beschrijft in Oosterse dagen, Arabische nachten. Hoewel weinig moslims behoefte voelen aan een volstrekt seculiere staat, was er toch vrijwel altijd een taakverdeling tussen wereldlijke en geestelijke leiders. En nog is deze verdeling in veruit de meeste islamitische landen van kracht. Treffend voorbeeld is Saudi-Arabië, waar de meest conservatieve vorm van islam zich prettig voelt bij het uiterst wereldlijke Saudische vorstenhuis. Iran is ook in dit opzicht een uitzondering binnen de islamitische wereld.’ (Gerard van de Bruinhorst in Reformatorisch Dagblad, 29 juni 2005).

Uitgeverij Houtekiet, 2005

Dit boek is uitverkocht, maar nog verkrijgbaar bij de auteur.
De bestelknop opent een mailbericht aan de auteur.

< Terug naar rubriek Politiek & religie

BESTEL

isbn 978 90 5240 814 9
Omvang 240 blzn
Lees hier een proefhoofdstuk
 

HeirmanMarkOostersedagenArabische