© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT

Mij is alle macht gegeven. Een politieke geschiedenis van de pausen

‘Mark Heirman is een snelwandelaar, je hebt moeite om gelijke tred te houden. Misschien is zijn chronologische opvolging van alle 262 bisschoppen van Rome niet zo ideaal; men kan zich een meer thematische aanpak voorstellen om alleen figuren die echt meetellen onder dak te brengen. Maar kom, zoals de ondertitel aangeeft, gaat het boek niet over kerkgeschiedenis sensu stricto, maar over vier fasen in de verwerving en uitoefening van macht. Met de onbarmhartige blik van een politicoloog legt Heirman die ontwikkeling bloot.’ (Guido Van Hoof in Tertio, 8 maart 2000).

‘De katholieke kerk is op een keerpunt in haar geschiedenis beland. Dat schrijft Mark Heirman in Mij is alle macht gegeven, een boek over de geschiedenis van de pausen, waarin de auteur de hoop uitspreekt dat een volgend pontificaat een democratische paus in een democratische kerk zal opleveren. Aanwijzingen daarvoor vindt hij niet alleen in de laatste ontwikkelingen in Rome. Wie een encycliek als Splendor Veritatis leest, zou denken dat de kerk onveranderbaar is. Maar Heirman ziet ontwikkelingen die de pauselijke onwrikbaarheid ondermijnen. Volgens hem staan we niet ver af van een kerk die bereid is samen met haar gelovigen naar de waarheid te zoeken. Het is een van de vele resolute stellingen van een boek dat zowel gloeit van geestdrift als vonnist met onbenevelde oordelen.’ (Joseph Pearce in De Morgen, 31 maart 2000).

‘In al zijn boeken is Heirman op zoek naar samenhang. ‘Om niet zozeer te zien wat er gebeurd is, daar hebben we historici voor, dan wel achtergronden en perspectieven op te roepen die de feitelijke ontwikkelingen opentrekken’. Geschiedkundigen kunnen bij zo’n uitspraak wel even geïrriteerd opkijken, maar Heirman is voor zijn samenhang zo afhankelijk van het juiste verhaal dat geen enkele historicus die zich vrijwillig beperkt tot dat concrete verhaal, zich geviseerd dient te voelen. Anderzijds mag elke geschiedenisleraar dankbaar zijn dat Heirman zoveel werken en ook bronnen voor ons gelezen heeft om de politieke dimensie van twee millennia pausschap te vertellen en ook toekomstgericht kritisch door de lichten.’ (Jef d’Haenens in Nova et vetera, januari 2001).

Uitgeverij Houtekiet, 2000

< Terug naar rubriek Politiek & religie

BESTEL

isbn 978 90 5240 566 7
Omvang 240 blzn
 

Mijisallemachtgegeven