Kernwapenswiewatwaarom

Kernwapens. Wie? Wat? Waarom?

Sinds op 6 augustus 1945 de eerste atoombom boven Hirosjima werd uitgeworpen, dood en vernieling zaaiend in een nooit eerder geziene omvang, huivert iedereen voor de apocalyptische verschrikking van een atoomoorlog. Toch gaat men door met de perfectionering van kernwapens. Wie beschikt over kernwapens? Wat is hun strategische betekenis? Waarom wordt er mee gedreigd? Met vlotte pen doet Mark Heirman alles haarfijn uit de doeken: feiten en interpretaties, achtergronden en politieke doeleinden, maar met bijzondere aandacht ook voor de ethische en morele aspecten van kernbewapening. Geen dorre verhandeling maar een fascinerend relaas. Terzelfdertijd is het een wekroep tot bezinning nu het nog tijd is en voordat de kernmachten zich laten meeslepen in een strijd die niemand onder controle heeft.

‘Heirman heeft op een merkwaardig consequente wijze het euvel vermeden te vervallen in het Engelse vakjargon dat zo karakteristiek is voor de problematiek. Het resultaat is een erg lezenswaardig overzicht van de huidige stand van zaken op het stuk van kernbewapening, uitermate instructief en revelerend, doordrongen van een ernst die nergens als geforceerd overkomt, gedragen door een rationele benadering die erg overtuigend werkt en door een ethische motivering die stil maakt. Kortom, een ‘reus’ van een boek dat bij de lezer ongetwijfeld een stoot zal geven aan het bewustwordingsproces rond de internationale bewapeningssituatie. Vandaar ook dat we het een ontelbare schare lezers toewensen.’ (Hugo Van de Voorde in Tijdschrift voor Diplomatie, februari 1981)

Uitgeverij DAP-Reinaert, 1980

Dit boek is uitverkocht.

< Terug naar rubriek Oorlog & Vrede

© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT

isbn 90 310 0483 9
Omvang 230 blzn