Onmogelijkeevenwicht

Het onmogelijke evenwicht.
Bedenkingen bij de conventionele machtsverhoudingen in Europa

Kernwapens komen en gaan. Maar de conventionele machtsverhoudingen in Europa zijn al veertig jaar dezelfde en beloven ook voor de toekomst nog veel inkt te doen vloeien. Alleen wordt de discussie omtrent die machtsverhoudingen al te gemakkelijk vereenvoudigd tot een militair cijferspel rond de twee in Europa botsende militaire blokken.

In werkelijkheid, zo betoogt Heirman in deze pocket, is er veel meer aan de hand dan in cijfers kan worden uitgedrukt. Zo gaat het niet om twee maar om minstens drie partners - de Verenigde Staten, West-Europa en de Sovjet-Unie – en dat blijft sowieso een moeilijke evenwichtsoefening. Op zoek naar een evenwicht dat er nooit geweest is en dat er ook niet kan komen. Tenzij de machtsverhoudingen in Europa worden opengetrokken op wat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ook op wereldschaal te verdedigen hebben.

Centraal in deze pocket staan de conventionele machtsverhoudingen in en rond Europa en de Amerikaans-Europees-Russische driehoeksverhouding die er onvermijdelijk bij komt kijken. Vanuit een Europees perspectief komt de Sovjet-Unie in deze opstellen uitdrukkelijker aan bod dan de Verenigde Staten. Meer dan dit voor Amerika het geval is, vormt de Sovjet-Unie immers een geïntegreerd deel van het Europese veiligheidsprobleem. Het is onze meest directe buur. En samen met de Verenigde Staten beschouwt West-Europa precies de Sovjet-Unie als een gemeenschappelijke bedreiging. Aan de ware aard van die bedreiging is voor een inschatting van de Europese en Noord-Atlantische machtsverhoudingen dan ook heel veel gelegen.

Pax Christi, 1987

Dit boek is uitverkocht.

< Terug naar rubriek Oorlog & Vrede

© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT

isbn 90 70316 43 9
Omvang 112 blzn