Decondorendekolibrie

De condor en de kolibrie. Oorlog en vrede in 2015

Vijfentwintig jaar na het einde van de Koude Oorlog woeden er wereldwijd weer meer oorlogen dan voorheen. Sinds het jaar 2000 zijn de wereldmilitaire uitgaven weer verdubbeld. En er woeden steeds meer verdoken conflicten, in een wereld waarin etnische en religieuze uitersten de staatsgrenzen weer uitwissen. Als mislukte staten en bevroren conflicten al niet door georganiseerde misdaadgroepen overgenomen worden. Onheilsprofeten sluiten zelfs nieuwe grote oorlogen niet meer uit. Tegelijk leefden nooit eerder meer mensen en volkeren langer in vrede dan in de voorbije kwarteeuw. Dat is de paradox achter De condor en de kolibrie, metaforen voor de machtige oorlogsmachine en een altijd kwetsbare vrede. Een onmisbaar boek om het nieuws van vandaag te begrijpen en ernaar te handelen.

‘Heirman beschrijft op gedegen wijze hoe de wereld vandaag omgaat met oorlog en vrede. Bovendien verstaat hij de kunst om te duiden en dieperliggende oorzaken, fenomenen en achtergronden met betrekking tot oorlog en vrede te benoemen en te analyseren. Tegelijk leefden nooit eerder meer mensen en volkeren langer in vrede dan in de voorbije kwarteeuw. Dit is de paradox achter De condor en de kolibrie, metaforen voor de machtige oorlogsmachine en een altijd kwetsbare vrede. Het boek eindigt met een boeiende epiloog: ‘Wat moeten we vrezen? Wat mogen we hopen’. Ik zie dit werk als verplichte lectuur voor allen die vandaag aan vrede werken.’ (JH in Pax Christi Koerier 2015/4)

‘De auteur zoekt antwoord op de vraag waarom er nu, vijfentwintig jaar na het einde van de Koude Oorlog, sprake is van een toename in oorlog en geweld. Ter verklaring gaat hij in op oorlogsfactoren zoals (nucleaire) bewapening, nationalisme en fundamentalisme en op vredesactoren zoals (inter)nationale statelijke organisaties. Met veel gevalsbeschrijvingen laat hij zien dat het meeste geweld voor rekening komt van niet naar behoren functionerende nationale staten. De functionele (moderne) staat is de belangrijkste factor die tot minder geweld heeft geleid, doordat ze veiligheid garandeert, rechtszekerheid creëert en een organisatie onderhoudt om dat te financieren en de regels te handhaven. Hij beschouwt het Europese statensysteem en hun streven naar een gezamenlijk democratisch Europa als een van de sterkste vredesbevorderende middelen van de afgelopen 25 jaar. Makkelijk leesbaar boek met veel actuele gevalsbeschrijvingen die zijn brede uitgangspunt illustreren.’ (Dr. G.J. Aupers in NBD Biblion, 5 augustus 2015)

‘We hebben een bijzondere bewondering voor deze auteur die er reeds jaren in slaagt om steeds opnieuw verbazingwekkende en interessante werken te brengen over tal van thema’s en onderwerpen waar vaak religie en historische gegevens worden bewerkt tot vlotte verhalen die je eens op een andere wijze naar de maatschappij en de geschiedenis doen kijken. Op een zeer overtuigende en analytische wijze krijgen we een stand van zaken van de gezondheid van de mensheid op het gebied van samenleven, doorheen de conflicten en de uitdagingen tussen naties en volkeren. Bijzonder interessant en een welkome intellectuele pauze.’ (Patrick Vandendaele, boek.be)

‘Het boek De condor en de kolibrie is een must read voor iedereen die denkt dat oorlog zich hier toch niet afspeelt of dat oorlog per definitie verleden tijd is. Waarom is de wereld vandaag de dag zoals hij is? Een ijzersterk boek dat het lezen zeker waard is.’ (Amber van der Vorst, The Sword, zomer 2015)

‘Zowat jaarlijks levert filosoof Mark Heirman een lezenswaardig boek af. In De condor en de kolibrie onderzoekt hij op basis van stapels recente literatuur de staat van oorlog en vrede in onze huidige samenleving. Heirman leest, wikt en weegt standpunten en analyses van gezaghebbende commentatoren. Voor hem is de islamitische vredesdreiging vooral een demografische zaak. Een jonge bevolking zonder perspectieven is een tijdbom. Intrigerend, volgens Heirman, is dat de pausen een vredesbrug kunnen vormen tussen de islam en het Avondland.’ (EDS in Kerk & Leuven)

Uitgeverij Houtekiet, 2015

< Terug naar rubriek Oorlog & Vrede

© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT
BESTEL

isbn 978 90 8924 332 4
Omvang 288 blzn | 19,99 euro
Lees hier een proefhoofdstuk