Afrikaindevuurlijn

Afrika in de vuurlijn. Van krijgsheren en grondstoffenkartels

Afrika ligt in de vuurlijn van krijgsheren en grondstoffenkartels. Hun gemeenschappelijk Nieuw Afrikaproject betekent de grootste omwenteling voor het continent sinds 1885. Om die stelling te bewijzen, neemt Mark Heirman de lezer mee doorheen Afrika’s recente en minder recente verleden. Vaak komt hij tot verrassende conclusies.

‘Mark Heirman is een kamergeleerde. Van hem hoef je geen reisverslag of anekdotes te verwachten of journalistiek onderzoek te velde. Wat hij neerschrijft, komt uit boeken, kranten en tijdschriften die u en ik zelf ook kunnen lezen. Alleen hoeft dat nu niet meer: Heirman levert een schitterende synthese van vijf eeuwen Afrikaanse geschiedenis op een manier die in ons taalgebied zelden is voorgedaan. (…) Wie nog relatief weinig vertrouwd is met die geschiedenis, kan met dit boek in één klap zijn schade inhalen. (…) Ook wie al méér over Afrika weet, kan met dit werk zijn voordeel doen. Want het biedt niet alleen een knappe en handige samenvatting van de geschiedenis, het is ook opgebouwd rond een provocerende visie op Afrika’s actuele situatie.’ (Bert De Vroey in De Wereld Morgen, mei 1998).

‘Gevraagd naar een oordeel over de Franse Revolutie repliceerde Mao Zedong dat het daarvoor nog te vroeg was. Gelukkig heeft Heirman niet zolang gewacht en een voor ons taalgebied uniek overzicht samengesteld van de politieke geschiedenis van een miskend continent.’ (Jan Vanheukelom in DS van 7 januari 1999).

‘Dit uiterst geïnformeerde boek is in zijn breed en historisch opzet uniek in ons taalgebied. Vooral op het vlak van internationale verbanden, van de ontwikkeling van de politieke discussie in Afrika en van Afrikaanse leiders betekent het een waardevolle bijdrage. Heirmans fundamentele kritiek op de recente evoluties in Afrika fungeert als een nuttige waarschuwing voor het enthousiasme waarmee de westerse politieke en economische elites de ‘nieuwe pragmatische’ leiders van Afrika tegemoet treden.’ (Chris Bulcaen in Samenleving en politiek, 1998/5).

Uitgeverij Hadewijch, 1998

Dit boek is uitverkocht, maar nog verkrijgbaar bij de auteur.
De bestelknop opent een mailbericht aan de auteur.

< Terug naar rubriek Oorlog & Vrede

© 2014 by Mark Heirman | alle rechten voorbehouden | website by www.intertext.be

MARK HEIRMAN

ROOTS
AUTEUR
OORLOG
POLITIEK
BUITEN
CONTACT
BESTEL

isbn 978 90 5240 463 9
Omvang 240 blzn